Uitvoering van direct-push injectie op verontreinigde site in Brussel

Door Envisan werd Geosonda Environment aangesteld voor het uitvoeren van direct push injectie in het kader van een bodemsanering d.m.v. in-situ chemische oxidatie (ISCO) in Neder-Over-Heembeek.

In het verleden verwierf Geosonda reeds op een groot aantal projecten ervaring inzake injectie van saneringsproducten. Dit meestal onder de vorm van kortlopende pilootproeven voor het testen van de haalbaarheid van in-situ sanering d.m.v. injectie. Op dit project werd Geosonda echter aangesteld voor de volledige full-scale sanering, waarbij gedurende 2 weken op meer dan 20 boorpunten een hoeveelheid van ca.70 m³product in de bodem werd gebracht. Gezien de eerder beperkte opnamecapaciteit van de bodem, werden door Geosonda tijdens de sanering verschillende initiatieven genomen ter verhoging van de injectiesnelheid, waardoor de werken tot tevredenheid van de opdrachtgever konden worden bespoedigd.

Terug naar overzicht