Uitvoeren van pressiometerproeven te Westerlo

In opdracht van GMA uit Zelzate werd een grondonderzoek d.m.v. een reeks pressiometerproeven uitgevoerd op een agrarisch terrein in Oevel bij Westerlo.

De proeven kaderden in de mogelijke bouw van een nieuw windmolenpark.

Voor het project werd 1 boring tot 31,5 m-mv gerealiseerd , waarbij op verschillende dieptes in totaal 22 testen werden uitgevoerd.

                 

Terug naar overzicht