Neanderthalers in de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei

In opdracht van de onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven voerde Geosonda een paleolandschappelijk bodemonderzoek uit in de nabijheid van de Plas van Rotselaar.

De prospectie bestaat uit een reeks boringen tot 6-7,5m-mv en reconstrueert de vroegere bodemopbouw dat zich onder het alluviaal dekzand bevindt. Op basis van de kartering van de lokale stratigrafie wordt een model gecreƫerd waarbij potentiƫle steentijdsites in de Demervallei kunnen onderzocht worden.

Tijdens de zandwinning, die vooraf ging aan de aanleg van het recreatiedomein, werden op 5-6m onder het maaiveld faunaresten die dateren uit het Paleolithicum aangetroffen. Deze losse vondsten impliceren mogelijks menselijke bewoning op de grindterrassen in de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.

Terug naar overzicht