Geosonda onderzoekt treinramp in Wetteren

In opdracht van Ecorem nv werd Geosonda met een spoedopdracht aangesteld om de calamiteit naar aanleiding van de treinramp te onderzoeken.

Bij deze ramp kwam een grote hoeveelheid van het uiterst giftige acrylonitril terecht in de bodem. Dit vormde een acute bedreiging voor mens en milieu.

Gedurende een periode van twee weken werden onder zeer strikte veiligheidsmaatregelen en binnen een erg flexibel tijdsschema circa 40 boringen en peilbuizen uitgevoerd teneinde de verontreiniging af te perken. Nadien werd gedurende de sanering bijkomend onderzoek verricht en een monitoringsplan uitgevoerd.

Terug naar overzicht