Explosievenonderzoek te Eben-Emael

Samen met partner en opdrachthouder Bom-BE voerde Geosonda een bomdetectiecampagne of UXO-onderzoek uit voor CBR (Cimenteries et Briqueteries Réunies) in het kader van een potentiële uitbreiding van de steengroeve voor cementwinning.
Eben-Emael staat bekend om zijn historische slag bij de aanvang van Wereldoorlog II waardoor er mogelijk ontploffingsgevaar is bij ingrepen in de bodem. Voor het onderzoek werden m.b.v. een sondeerrups en boormachine een reeks locaties vrijgegeven tot op een diepte van 8 m-mv. Deze vrijgegeven locaties fungeerden als voorbode van het grotere bodemonderzoek dat later uitgevoerd zal worden.

Terug naar overzicht