Booronderzoek in functie van potentiƫle steentijdoccupatie in de Prosperpolder

In opdracht van GATE werd op een terrein van 60 hectare in Prosperpolder te Beveren een geofysische prospectie en een waarderend booronderzoek uitgevoerd. Beide fases kaderen binnen een natuurcompensatiedossier in opdracht van de haven van Antwerpen.

De geofysische prospectie werd uitgevoerd door middel van elektrische sonderingen. In een grid van 100x100m werd op 50 locaties, tot een diepte van 10m-mv, de weerstand en de wrijving van de bodemlagen gemeten. Aan de hand van de resultaten werd het landschap gekarteerd.

Het doel van het booronderzoek bestond er in om van ca 500 locaties het prehistorisch loopvlak te bemonsteren aan de hand van sonische boringen (Aqualock met diameter 100mm).

Door middel van discontinue staalnames werden er bodemstalen genomen per twee meter vanaf een relevante diepte (3m-mv).

 

 

 

Terug naar overzicht