Archeologische boringen Grote Markt Antwerpen

In opdracht van de dienst archeologie van de stad Antwerpen werden in het kader van het verkennend bodemonderzoek n.a.v. de renovatiewerken aan het Stadhuis enkele bijkomende archeologische boringen uitgevoerd.
Deze specifieke grondboringen met grote diameter werden uitgevoerd tot op de tertiaire laag, waarbij continue ongeroerde bodemstalen in liners werden ontnomen. De boorprofielen werden daarbij ter plaatse bodemkundig beschreven en worden door de Stadsdienst verder onderzocht op microresten. Op deze manier tracht men de lagen te dateren en inzicht te verwerven in de bodemopbouw en het ontstaan van de historische stadskern aan de Schelde.

Terug naar overzicht