Opleiding staalname i.h.k.v. tussentijdse opslag gronden (TOP)

In samenwerking met studiebureau Ecorem werd door Geosonda een opleiding voor het uitvoeren van staalnames voor het beheer van een TOP gegeven bij IMOG te Moen.

IMOG is de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen en verzorgt de geïntegreerde afvalverwerking uit 11 gemeentes. IMOG beschikt daartoe over 2 sites, telkens met hun specifieke deelactiviteiten en een uitgebreid netwerk van selectieve inzameling.

De opleiding bestond uit het organiseren en toepassen van de bemonsteringsstrategie voor TOP’s en het aanleren van de monsternametechnieken voor grondstaalname.

Terug naar overzicht