Partnership met Sialtech

Sialtech uit Nederland en Geosonda uit België, beide marktleiders op het vlak van milieukundig en geotechnisch veldwerk, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Sialtech, een van de grootste onafhankelijke boorbedrijven inzake milieukundig bodemonderzoek in Europa, kwam vorig jaar via een MBO in handen van zijn directeur, de heer Henk Nijmeijers. Het bedrijf, met vestigingen te Houten, Maastricht, Assen en Goes, is voornamelijk werkzaam op het gebied van milieukundig, geotechnisch en archeologisch bodemonderzoek. Het voert niet enkel in Nederland, maar door heel Europa en ver daarbuiten veldwerkzaamheden uit. Zo voerde het bedrijf recentelijk een groot archeologisch bodemonderzoek uit in Denemarken, evenals verschillende grote waterbodemonderzoeken in Nederland.

Geosonda, veertig jaar geleden gestart als pionier op het vlak van sonderingen en boringen, heeft sinds zijn integratie in de ExeQutes Holding zijn activiteiten verder uitgebouwd met o.a. milieukundig veldwerk. Op deze manier heeft het bedrijf een unieke kennis opgebouwd met specifieke technieken zoals CPT- en MIP-sonderingen. Geosonda is daarbij voornamelijk actief in België, Nederland en Frankrijk. Samen met de unieke ervaring van zijn Franse zusterbedrijf ERG, biedt Geosonda met verschillende boorinstallaties staalnames, metingen en verkenningsboringen aan. Zo werden recentelijk de sonderingen en boringen met pressiometerproeven voor de bouw van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere uitgevoerd en heeft Geosonda ook ervaring opgedaan in de stabiliteit voor de oprichting van windmolenparken.

“Door het samenbrengen van kennis en know-how en door een beroep te kunnen doen op elkaars gespecialiseerde machinepark, de ene op het vlak van sonic drilling en de ander op het vlak van direct push boringen en sonderingen, beschikken beide bedrijven nu over nog ruimere mogelijkheden om een totaalpakket van diensten aan hun klanten aan te kunnen bieden”, zegt Frank De Palmenaer, CEO van de ExeQutes Holding.

“Naast het ruimere aanbod en de spreiding van de kantoren, waardoor we niet alleen dichter bij de klanten maar ook dichter bij de werknemers aanwezig zijn, vormt de combinatie van beide bedrijven een sterke speler om internationale opdrachten aan te nemen”, zegt Henk Nijmeijers, die behalve directeur van Sialtech ook voorzitter is van de sectie Meten van de Nederlandse beroepsfederatie SIKB.

Door het samenwerkingsverband kunnen Sialtech en Geosonda nu gezamenlijk meedingen naar grote gezamenlijke opdrachten. Verder kan door deze samenwerking het groeiparcours versterkt worden dat beide bedrijven de voorbije jaren aflegden. Beide bedrijven vonden elkaar omdat ze veiligheid en kwaliteit steeds tot hun handelsmerk maakten.

Terug naar overzicht