Monsterneming asbest volgens CMA 1/A.19 en 1/A.20

Sedert enkele maanden is Geosonda uitgerust met gespecialiseerde apparatuur voor het uitvoeren van asbestonderzoek in verhardings-, funderings of bodemlagen.

Hierbij wordt na een visuele inspectieronde met afbakening van de asbestverdachte zones, m.b.v. een kleine graafmachine enkele proefsleuven gemaakt. De vrijgekomen gronden worden daarna middels een mobiele grondzeef met mazen van 16 mm in een grove en fijne fractie gescheiden. Hierna volgt een inspectie van de grove fractie waarbij staalname wordt uitgevoerd van de asbestverdachte delen. De fijne fractie wordt daarbij eveneens bemonsterd en later geanalyseerd in een hiervoor geaccrediteerd labo.

Ook voor de bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten beschikt Geosonda over het nodige materieel en de hiervoor opgeleide medewerkers. De staalnametechnieken die hiervoor gebruikt worden zijn monsterneming d.m.v. subpartijen met een wiellader of handmatig via grepen langs het oppervlak.

Bij de werkzaamheden staat veiligheid centraal en worden alle werken uitgevoerd met de nodige PBM’s en onder continu bevochtigen. Indien werkzaamheden nodig zijn die buiten het protocol van Eenvoudige Handelingen valt, wordt door onze interne preventiedienst contact genomen met FOD Waso teneinde de veiligheid continu te kunnen waarborgen.

Terug naar overzicht