Geosonda wordt partner van VEB vzw

Sinds midden dit jaar heeft Geosonda zich als partner aangesloten bij de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen, kortweg VEB.
VEB is een onafhankelijke vakorganisatie die een deel van de erkende bodemsaneringsdeskundigen vertegenwoordigd. Het hoofddoel van de vereniging is een verhoging van de kwaliteit van het studiewerk van de bodemdeskundige na te streven. In het kader van deze doelstelling werd de verbintenis tussen VEB en Geosonda aangegaan. Als preferentiƫle partner voor o.a. milieuboringen, veldmetingen en monsternames, zal Geosonda periodiek geauditeerd worden teneinde een continue kwaliteitsborging te bekomen.
Geosonda participeert ook reeds verschillende jaren in de door VEB georganiseerde opleidingen rond bodemonderzoek- en sanering, en zal in het verlengde van dit akkoord zijn bijdrage aan deze opleidingen verderzetten.

Terug naar overzicht