Diensten

Als projectleider heeft u behoefte aan nauwkeurige gegevens van de ondergrond. Dat is een basisvereiste voor zowel het ontwerp van een bouwproject als voor het voeren van een milieuonderzoek. U dient niet alleen de karakteristieken van de ondergrond te kennen, maar u moet vooral zeker zijn van de nauwkeurigheid van de resultaten waarop u voortbouwt. Naast geavanceerde apparatuur voor het uitvoeren van terreinproeven beschikt Geosonda over een heel pak ervaring en expertise terzake. Deze combinatie laat toe om voor gelijk welk bouwkundig of milieutechnisch probleem een oplossing voor te stellen.

Geotechniek

Sonderingen

 • Statische diepsonderingen 10t en 20t (mechanische en elektrische)
 • Dynamische sonderingen (panda, slagsondeerapparaat)

Boringen en peilbuizen

 • Manuele boringen
 • Steekboringen (Geoprobe) met ongeroerde monstername in liners
 • Verbuisde puls- en avegaarboringen
 • Kernboringen

Specifieke geotechnische terreinproeven

 • Controle verdichtingen (plaatproeven, panda)
 • Pressiometerproeven
 • Dilatometerproeven
 • Seismische proeven
 • Waterstandspeilingen (Divers)
 • Infiltratietesten

Funderingsonderzoek

 • Akoestisch doormeten van palen
 • Verkenningsputten

Funderingsadvies

Laboproeven

Milieu

Sonderingen

 • MIP-sonderingen (Membrane Interface Probe)

Boringen en peilbuizen

 • Manuele boringen
 • Ramgutsboringen
 • Betonboringen door oppervlakteverharding
 • Steekboringen (Geoprobe) met ongeroerde monstername in liners
 • Volle- en holle avegaarboringen
 • Verbuisde puls- en avegaarboringen
 • Kernboringen
 • Destructieve boringen (verbuisd en niet verbuisd)
 • Offshore boringen en boringen in onderwaterbodem
 • Opvullen en buiten gebruik stellen van oude peilbuizen

Milieukundige staalnames

 • Grondstaalnames
 • Grondwaterstaalnames
 • Bodemlucht
 • Waterbodem en sedimentmonstername

Injecties saneringsproducten

Proefsleuvenonderzoek

 • Graven van verkenningsputten t.b.v. asbestonderzoek, milieuverontreiniging of stortplaatsen

Archeologie

Boringen

 • Steekboringen met ongeroerde monstername (Ramguts, Geoprobe, …)
 • Sonische boringen

Proefsleuvenonderzoek

 • Graven van proefsleuven met mini-graver o.l.v. erkende archeologen

Bodemkundige analyse

 • Zeven van grondstalen

Technische rapportage

 • Georeferentie en mapping