Milieu

Sonderingen

 • MIP-sonderingen (Membrane Interface Probe)

Boringen en peilbuizen

 • Manuele boringen
 • Ramgutsboringen
 • Betonboringen door oppervlakteverharding
 • Steekboringen (Geoprobe) met ongeroerde monstername in liners
 • Volle- en holle avegaarboringen
 • Verbuisde puls- en avegaarboringen
 • Kernboringen
 • Destructieve boringen (verbuisd en niet verbuisd)
 • Offshore boringen en boringen in onderwaterbodem
 • Opvullen en buiten gebruik stellen van oude peilbuizen

Milieukundige staalnames

 • Grondstaalnames
 • Grondwaterstaalnames
 • Bodemlucht
 • Waterbodem en sedimentmonstername

Injecties saneringsproducten

Proefsleuvenonderzoek

 • Graven van verkenningsputten t.b.v. asbestonderzoek, milieuverontreiniging of stortplaatsen
Terug naar overzicht