Certificaten

Erkenning Aannemers der Werken categorie G1

voor het uitvoeren van sonderingen, boringen en injecties

Erkenning G1 Geosonda

VLAREL erkenning Boorbedrijf klasse 3, 4 en 5

voor het uitvoeren van o.a. geotechnische boringen

Erkenning Geosonda VLAREL

Erkenning ISO 9001

kwaliteitsmanagementsysteem voor een transparante en betrouwbare bedrijfsvoering

Attest ISO 9001 Geosonda – NL

Attest VCA*

aantoonbaar beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu

Attest VCA Geosonda – NL